• Chat van 09.00 tot 21.00
  • Voor 16.00 besteld dan versturen wij het zelfde dag voor u. En altijd GRATIS verzending!
  • Retouren binnen 14 dagen mogelijk
  • Ook in het weekend staan wij voor u klaar
  • Bij besteding van €50,- of meer een gratis goodie!
  • Chat van 09.00 tot 21.00
  • Voor 16.00 besteld dan versturen wij het zelfde dag voor u. En altijd GRATIS verzending!
  • Retouren binnen 14 dagen mogelijk
  • Ook in het weekend staan wij voor u klaar
  • Bij besteding van €50,- of meer een gratis goodie!

Waxximo Brilliant Polish is zo ontworpen dat het verweerde en doffe auto, motor, boten,caravan en camper lakken weer terug kan brengen in top staat. Door de speciale samenstelling van deze Polish is de verwerking, zowel met hand als machinaal, makkelijk te verwerken.

Deze Polish kan met de hand uitgepoetst worden maar voor het beste resultaat adviseren wij u een Excentrische of roterende machine te gebruiken. In de onderstaande video worden beide machines en verwerking met de hand duidelijk aan u uitgelegd.

VOOR GEBRUIK GOED SCHUDDEN

Opslag: beschermen tegen vorst.

INSTRUCTIE VIDEO VOLGT NOG.

Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of QR code op etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, de QR code op etiket scannen. Verwijdert houden van warmte, hete oppervlakken, vonken ,open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Explosieveilige elektrische / ventilatie- /verlichtings- apparatuur gebruiken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.Bij contact met de huis (of het haar) verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Specifieke behandeling vereist (zie QR code op etiket). De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/landelijke/internationale voorschriften. Bevat mengels van: 5-chloor-2methyl-2H-isothiazool-3-on(EC no 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3on(EC no 220-239-6) (3:1)