• Chat van 09.00 tot 21.00
  • Voor 16.00 besteld dan versturen wij het zelfde dag voor u. En altijd GRATIS verzending!
  • Retouren binnen 14 dagen mogelijk
  • Ook in het weekend staan wij voor u klaar
  • Bij besteding van €50,- of meer een gratis goodie!
  • Chat van 09.00 tot 21.00
  • Voor 16.00 besteld dan versturen wij het zelfde dag voor u. En altijd GRATIS verzending!
  • Retouren binnen 14 dagen mogelijk
  • Ook in het weekend staan wij voor u klaar
  • Bij besteding van €50,- of meer een gratis goodie!

Met Waxximo Iron-X kunt u zeer gemakkelijk vliegroest en de wel bekende geel/bruine remstof van uw velgen verwijderen.

Gebruik de velgenreiger niet op velgen die met plastiedip zijn behandeld, de kans bestaat dat de plastiedip los gaat laten.

Werkwijze:

Spray het te behandelen oppervlak goed in met Waxximo IRON-X na enige tijd zult u zien dat het product verandert van kleur, deze wordt paars. Dit betekend dat de de metaaldeeltjes van u lak of velg loskomen. Spuit vervolgens onder hoge druk met water het behandelde oppervlak af.

Zie hieronder de instructie video.

Gebruiksklaar product.

INSTRUCTIE VIDEO VOLGT NOG.

Waarschuwing:Gevaar-Gevarenaanduidingen(CLP):318.Veroorzaakt ernstig oogletsel veiligheidsaanbeveling(CLP):P280 oogbescherming/beschermende handschoenen dragen P305+P351+P338 bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen P102 buiten bereik van kinderen houden. P310 onmiddellijk een antigifcentrumof arst raadplegen P501 deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijke of bijzonder afval brengen.