• Chat van 09.00 tot 21.00
  • Voor 16.00 besteld dan versturen wij het zelfde dag voor u. En altijd GRATIS verzending!
  • Retouren binnen 14 dagen mogelijk
  • Ook in het weekend staan wij voor u klaar
  • Bij besteding van €50,- of meer een gratis goodie!
  • Chat van 09.00 tot 21.00
  • Voor 16.00 besteld dan versturen wij het zelfde dag voor u. En altijd GRATIS verzending!
  • Retouren binnen 14 dagen mogelijk
  • Ook in het weekend staan wij voor u klaar
  • Bij besteding van €50,- of meer een gratis goodie!

Met Waxximo PTFE Wax krijgt uw auto, motor, boot, camper of caravan lak zijn hoogwaardige glans terug. Deze wax geeft ook een langdurige bescherming aan de lak.

Werkwijze:

Met een schone Waxximo microvezeldoek de Wax aanbrengen met rond draaiende beweging op de nieuwe of gepolijste lak. Wacht vervolgens ca. 15 minuten tot deze uitgehard en droog is.

Vervolgens met een nieuwe schone microvezeldoek de wax in draaiende beweging uitpoetsen tot hoogglans resultaat.

Oppervlak gedurende 1 a 2 weken niet wassen alleen afspoelen.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.

Opslag: beschermen tegen vorst.

Gebruiksklaar product

INSTRUCTIE VIDEO VOLGT NOG.

Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of QR code op etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, de QR code op etiket scannen. Verwijdert houden van warmte, hete oppervlakken, vonken ,open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Explosieveilige elektrische / ventilatie- /verlichtings- apparatuur gebruiken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.Bij contact met de huis (of het haar) verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Specifieke behandeling vereist (zie QR code op etiket). De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/landelijke/internationale voorschriften. Bevat mengels van: 5-chloor-2methyl-2H-isothiazool-3-on(EC no 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3on(EC no 220-239-6) (3:1)